ఓం శ్రీ గాయత్రీవిశ్వకర్మణే నమ: OM SRI GAYATHRIVISWAKARMANE NAMAH
రచయిత చిరునామా Author's Address

parents

pnrao
my elder brother late Nageswararao with our parents


author
బ్రహ్మశ్రీ పావులూరి శ్రీనివాసాచారి
(పాఞ్చజన్య విశ్వకర్మ)


Brahmasri Pavuluri Sreenivasachary (Panchajanya Viswakarma)
Peetaadhipathi,
c/o SriSriSriSriSri Sanaari VisweswaraSwamy
SriSriSriSriSri Pancharsheya Peethamu
Badarikavanam, Srisailam,kurnool District
Andhra Pradesh State, India
Longitude:_____________ Latitude:______________
Ph: +(91)9396232690

బ్రహ్మశ్రీ పావులూరి శ్రీనివాసాచారి( పాఞ్చజన్య విశ్వకర్మ),
పీఠాధిపతి,
శ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీ సనారీ విశ్వేశ్వరస్వామివారి సన్నిధానము
శ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీ పఞ్చార్షేయ పీఠము,
బదరికావనము, శ్రీశైల క్షేత్రము
అక్షాంశము:
రేఖాంశము:
ఫోన్:+(91)9396232690

hit counter
www.panchamahakalagnanmulu.org
.