ఓం గాయత్రీవిశ్వకర్మణే నమ: OM GAYATHRIVISWAKARMANE NAMAH
రచయిత చిరునామా Author's Address

.
parents author

Brahmasri Pavuluri Sreenivasachary
(Brahmasri Panchajanya Viswakarma)
c/o SriSriSriSriSri Sanaari Visweswara Swamy
SriSriSriSriSri Pancharsheya Pithamu
Badarikavanam, Srisailam Kshethramu, kurnool Dist
Andhra Pradesh State,Bharat(India)
Longitude:_____________ Latitude:______________
E-Mail: panchajanya@panchamahakalagnanamulu.org
ph:+(91)9396232690

బ్రహ్మశ్రీ పావులూరి శ్రీనివాసాచారి ( బ్రహ్మశ్రీ పాఞ్చజన్య విశ్వకర్మ)
శ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీ సనారీ విశ్వేశ్వరస్వామివారి సన్నిధానము
శ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీ పఞ్చార్షేయ పీఠము
బదరికావనము, శ్రీశైలము ,భారతదేశము
అక్షాంశము:
రేఖాంశము:
ఈ-మెయిల్: panchajanya@panchamahakalagnanamulu.org
ph:+(91)9396232690